Strzelnica

Strzelnica myśliwska położona jest w środku kompleksu leśnego o nazwie „Kumowa Dolina”. Na strzelnicy znajduje się 6 kompletnych stanowisk strzeleckich: rogacz i lis, dzik, zając, przeloty, krąg myśliwski, oś myśliwska pozwalających na rozgrywanie pełnego wieloboju myśliwskiego.

Cennik opłat za korzystanie ze strzelnicy:

Koła Łowieckie macierzyste oraz myśliwi z innych kół opłacający składkę członkowską w ZO PZŁ w Chełmie

 • jednorazowo 11 zł od osoby
 • Koła Łowieckie niemacierzyste: każdorazowo 11 zł. od osoby
 • Inne instytucje: każdorazowo 13 zł od osoby + VAT
 • Policja i Straż graniczna: każdorazowo 8 zł od osoby + VAT
 • Członkowie ORŁ Chełm: opłacają jednorazowo 11 zł
 • Palcówki oświatowe: zwolnione z opłat
 • Rzutek: 50 gr

”KUMOWA DOLINA”  RUDKA 1 k/CHEŁMA


w okresie  od 1 stycznia 2021 r. – do 26 marca 2021 r.  i od 1 listopada 2021 r. -do 31 grudnia 2021 r.

Sobota (tylko przystrzeliwanie broni)         każdego tygodnia w godzinach 11.00-13.00

w okresie od 27 marca – do 30 kwietnia 2021 r. i
w okresie od 1 sierpnia – do 31 października 2021 r.

Czwartek, Piątek                                        każdego tygodnia w godzinach  11.00 – 19.00
Sobota, Niedziela                                        każdego tygodnia w godzinach  9.00 – 17.00

w okresie od 1 maja – do 31 lipca 2021 r.

Czwartek, Piątek                                        każdego tygodnia w godzinach  12.00 – 20.00
Sobota, Niedziela                                        każdego tygodnia w godzinach  9.00 – 17.00

W dniach i godz. kiedy będą odbywały się zawody w strzelaniach myśliwskich, treningi lub grupowe   przystrzeliwanie broni,  strzelnica nie będzie udostępniana dla strzelań indywidualnych. 

Środa jest dniem gospodarczym, korzystanie w poszczególnych osi strzeleckich wyłącznie za zgodą opiekuna strzelnicy.
W dni świąteczne (4/5 kwietnia, 3 czerwca, 15 sierpnia,) strzelnica nie będzie czynna.

*Opiekun strzelnicy kol. Zbyszek Świszcz – (tel. 606 923 213)

Zasady korzystania ze Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie Rudka 1 k/ Chełma

 1. Strzelnica myśliwska jest obiektem przeznaczonym do organizowania i prowadzenia strzelań szkoleniowych, zawodów strzeleckich, spotkań, szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz do przystrzeliwania broni.
 2. Pierwszeństwo z korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej i Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej mają miejscowe koła łowieckie. Zainteresowane koła zgłaszają (pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 lutego, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu, org. zawodów i rezerwacji Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej.
 3. Uzgodniony termin ( sobota/niedziela) obejmuje czas do 4 godzin (od 9.00 do 13.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu, ewentualnie czas do 6 godzin (od 9.00 do 15.00) przy organizacji zawodów- mistrzostw koła. Przy org. zawodów organizator przedkłada do ZO PZŁ w Chełmie regulamin zawodów. Uzgodniony termin (piątek) obejmuje czas do 4 godzin (od 12.00  do 16.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu. 
 4. ZO PZŁ w Chełmie w celu ewidencji rezerwacji prowadzi szczegółowy „Harmonogram korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej”.
 5. Koła zamiejscowe zgłaszają ( pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 6. Instytucje i inne organizacje zgłaszają ( pisemnie/email) od 16 do 31 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia ( potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do strzelań, org. treningów i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 7. Pozostały wolny czas przeznaczony jest do strzelań indywidualnych. 
 8. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy myśliwskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 9. Opłaty za korzystanie z Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie. 
 10. Godziny otwarcia –czas pracy Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 11. Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy myśliwskiej oraz osób im towarzyszących.
 12. Opiekun strzelnicy myśliwskiej prowadzi książkę Rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza dane: nazwisko i imię korzystającego ze strzelnicy ( wykaz –listę uczestników), numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu który je wydał, lub adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada pozwolenia na broń, oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 13. Zabrania się osobom nieupoważnionym naprawy, remontu i regulacji maszyn i urządzeń, oraz wstępu do pomieszczeń i budynków techniczno-gospodarczych.
 14. Na terenie strzelnicy myśliwskiej zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i winny być obowiązkowo trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna.
 15. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
 16. Na terenie strzelnicy myśliwskiej dopuszcza się rozpalanie ognia za zgodą opiekuna strzelnicy i w miejscu przez niego wskazanym.

Terminarz zawodów 2021

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH
Organizowanych  w 2021 r. przez ZO PZŁ w Chełmie
Strzelnica Myśliwska „Kumowa Dolina” Rudka k/ Chełma

Lp.

Nazwa zawodów

Rodzaj wieloboju

Termin

Sędzia główny

1.

Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko8.05.

9.00

odwołany

K Wojciechowski

2.

XXI Mistrzostwa Okręgu 

PZŁ w Chełmie 

 

12.06.

9.00

M Kuszneruk

3.

Turniej Zarządów Kół

 

28.08.

9.00

S Kończyńki

4.

Zawody sędziów i

Puchar Juniorów

 

4.09.

9.00

odwołane

A Maciąg

5.

XXVI

Turniej Chmielakowy

 

19.09.

8.30

W Szymański

Pliki do pobrania