Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Chełm

Strzelnica

Strzelnica myśliwska położona jest w środku kompleksu leśnego o nazwie „Kumowa Dolina”. Na strzelnicy znajduje się 6 kompletnych stanowisk strzeleckich: rogacz i lis, dzik, zając, przeloty, krąg myśliwski, oś myśliwska pozwalających na rozgrywanie pełnego wieloboju myśliwskiego.

GODZINY OTWARCIA STRZELNICY ZO PZŁ CHEŁM DLA MYŚLIWYCH

”KUMOWA DOLINA” RUDKA 1 k/CHEŁMA

w okresie od 1 stycznia 2023 r. – do 31 marca 2023 r. i od 1 października 2023 r. – do 31 grudnia 2023 r.
Strzelnica nieczynna (Przystrzeliwanie broni możliwe tylko po uprzednim telefonicznym
uzgodnieniu z opiekunem strzelnicy)

w okresie od 1 kwietnia – do 30 kwietnia 2023 r. i w okresie od 1 sierpnia – do 30 września 2023 r.

Czwartek, Piątek       każdego tygodnia w godzinach 11.00 – 19.00
Sobota, Niedziela      każdego tygodnia w godzinach 9.00 – 17.00

w okresie od 1 maja – do 31 lipca 2023 r.

Czwartek, Piątek      każdego tygodnia w godzinach 12.00 – 20.00
Sobota, Niedziela     każdego tygodnia w godzinach 9.00 – 17.00

W dniach i godz. kiedy będą odbywały się zawody w strzelaniach myśliwskich, treningi lub grupowe przystrzeliwanie broni, strzelnica nie będzie udostępniana dla strzelań indywidualnych.

Środa jest dniem gospodarczym, korzystanie z poszczególnych osi strzeleckich wyłącznie za zgodą opiekuna strzelnicy.

W dni świąteczne tj. 9 i 10 kwietnia, 1 i 3 maja, 8 czerwca, 15 sierpnia i co czwarta niedziela w m-cu – strzelnica nieczynna.

*Opiekun strzelnicy kol. Zbyszek Świszcz – ( tel. 606 923 213)

 

Zasady korzystania ze Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie Rudka 1 k/ Chełma

 1. Strzelnica myśliwska jest obiektem przeznaczonym do organizowania i prowadzenia strzelań szkoleniowych, zawodów strzeleckich, spotkań, szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz do przystrzeliwania broni.
 2. Pierwszeństwo z korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej i Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej mają miejscowe koła łowieckie. Zainteresowane koła zgłaszają (pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 lutego, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu, org. zawodów i rezerwacji Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej.
 3. Uzgodniony termin ( sobota/niedziela) obejmuje czas do 4 godzin (od 9.00 do 13.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu, ewentualnie czas do 6 godzin (od 9.00 do 15.00) przy organizacji zawodów- mistrzostw koła. Przy org. zawodów organizator przedkłada do ZO PZŁ w Chełmie regulamin zawodów. Uzgodniony termin (piątek) obejmuje czas do 4 godzin (od 12.00  do 16.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu. 
 4. ZO PZŁ w Chełmie w celu ewidencji rezerwacji prowadzi szczegółowy „Harmonogram korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej”.
 5. Koła zamiejscowe zgłaszają ( pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 6. Instytucje i inne organizacje zgłaszają ( pisemnie/email) od 16 do 31 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia ( potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do strzelań, org. treningów i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 7. Pozostały wolny czas przeznaczony jest do strzelań indywidualnych. 
 8. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy myśliwskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 9. Opłaty za korzystanie z Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie. 
 10. Godziny otwarcia –czas pracy Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 11. Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy myśliwskiej oraz osób im towarzyszących.
 12. Opiekun strzelnicy myśliwskiej prowadzi książkę Rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza dane: nazwisko i imię korzystającego ze strzelnicy ( wykaz –listę uczestników), numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu który je wydał, lub adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada pozwolenia na broń, oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 13. Zabrania się osobom nieupoważnionym naprawy, remontu i regulacji maszyn i urządzeń, oraz wstępu do pomieszczeń i budynków techniczno-gospodarczych.
 14. Na terenie strzelnicy myśliwskiej zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i winny być obowiązkowo trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna.
 15. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
 16. Na terenie strzelnicy myśliwskiej dopuszcza się rozpalanie ognia za zgodą opiekuna strzelnicy i w miejscu przez niego wskazanym.

Terminarz zawodów 2023

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH

Organizowanych w 2023 r. przez ZO PZŁ w Chełmie

Strzelnica Myśliwska „Kumowa Dolina”
Rudka k/ Chełma

 

Lp.

Nazwa zawodów

Rodzaj wieloboju

Termin

Sędzia główny

1.

Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko


6

13.05.

9.00

K Wojciechowski

2.

XXIII Mistrzostwa Okręgu PZŁ w Chełmie 


6

3.06.

9.00

M Kuszneruk

3.

Turniej Zarządów Kół


6

26.08.

9.00

S Kończyński

4.

XXVIII Turniej Chmielakowy


6

23.09.

8.30

S Gąsienica

5.

Zawody sędziów i Puchar Juniorów


6

7.10.

9.00

A Maciąg
Pliki do pobrania