Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Chełm

Zarząd okręgowy

Mirosław Sawicki
Przewodniczący Zarządu Okręgowego
Łowczy Okręgowy

Absolwent Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego oraz studiów podyplomowych Akademii Rolniczej w Krakowie. Posiada tytuł lektora PZŁ w dziedzinie „Gospodarka łowiecka”, uprawnienia wstępnej wyceny medalowej trofeów łowieckich oraz uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1993r., członek Koła Łowieckiego nr 82 „Dubelt” w Chełmie i Koła Łowieckiego nr 53 „Bażant” w Świdniku, członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie od 2000r. Funkcję Łowczego Okręgowego pełni od 2007r. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem św. Huberta oraz Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Z wykształcenia i zawodu jest prawnikiem. W 1987 r.  został przyjęty do Chełmskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa KŁ nr 22 w Chełmie, w którym był m.in.  przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i Sekretarzem Koła. Autor monografii tegoż koła. Aktualnie jest członkiem niestowarzyszonym. W strukturach organizacyjnych Związku był uprzednio sędzią Wojewódzkiego Sądu Łowieckiego w Chełmie,  okręgowym rzecznikiem dyscyplinarnym oraz zastępcą Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego PZŁ. Od 2018 r. jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie. Za działalność na rzecz PZŁ został uhonorowany m.in. medalami: za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Chełmskiego, za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny oraz Złomem.

Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1994 roku, członek Koła Łowieckiego nr 85 „Sokół” w Chełmie. Od 2010 r. jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie. Pasjonat strzelectwa myśliwskiego – zdobywca w sumie trzynastu wawrzynów strzeleckich (brązowych i srebrnych). Wielokrotny reprezentant okręgu chełmskiego na zawodach centralnych organizowanych przez PZŁ. Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Emerytowany żołnierz zawodowy, posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 1995 roku, członek Koła Łowieckiego nr 163 „Orlik” w Chełmie. Od 2007 r. jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie.  Odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Posiada wykształcenie wyższe techniczne. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie Filia w Chełmie. Posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego w PZŁ. Członek Polskiego Związku Łowieckiego od 2002 r., członek Koła Łowieckiego nr 23 „Szarak” w Chełmie, prezes koła (od 2015 r.) i delegat na Zjazd Okręgowy (od 2015 r. ). Od 2007 r. jest członkiem Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie. Odznaczony Brązowym i Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej.