Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Sąd Łowiecki

LPNazwisko i imię
1.Stefan Tarasiuk – Prezes Okręgowego Sądu Łowieckiego
2.Stanisław Bojarski –z-ca Prezesa
3.Joanna Suszyńska
4.Ryszard Suszyński
5.Łukasz Sygocki
6.Tadeusz Śmigasiewicz
7.Aleksander Zawalski