Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Chełm

Pliki do pobrania

  1. Arkusz oceny prawidłowości odstrzału
  2. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA DO PZŁ – osoba fizyczna
  3. Formularz dane osobowe myśliwego
  4. Formularz inwentaryzacji zwierzyny
  5. INSTRUKCJA prowadzenia obowiązkowej dokumentacji w kołach łowieckich oraz jej archiwizacji
  6. ŁOW-1
  7. Roczny Plan Łowiecki
  8. Wniosek o przyjęcie na staż (załącznik do UCHWAŁY NRŁ) – 2020
  9. Zał do ŁOW