Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Szkody łowieckie

Akty prawne dotyczące szkód łowieckich: