XXII Mistrzostwa Okręgu ZO PZŁ Chełm 4 czerwca 2022