Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Okręgowy Zjazd Delegatów 2022

18 listopada b.r. w Poczekajce gm. Ruda Huta, w siedzibie KŁ nr 23 Szarak w Chełmie odbył się VII Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 34 z 56 wybranych delegatów. Sygnałem „Zbiórka”, a następnie „Powitanie” zainaugurowano zjazd. Obrady otworzył Krzysztof Wojciechowski, powitał przybyłych gości i delegatów. Przy dźwiękach sygnału „Darz Bór” wprowadzono sztandar „Myśliwych Ziemi Chełmskiej”. Zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych kolegów myśliwych.

Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad stwierdzono prawomocność obrad. W następnej kolejności przyjęto proponowany porządek i regulamin obrad. Realizując porządek obrad, wybrano komisję uchwał i wniosków. W kolejnym punkcie zjazdu wysłuchano i zatwierdzono sprawozdań Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego, Zespołu nadzorczo -kontrolnego oraz informacji członka Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawionej przez Mariusza Michalczuka. Realizując przyjęty porządek, zatwierdzono plan działalności i budżet okręgu oraz przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu. Po wyczerpaniu porządku obrad zamknięto obrady Zjazdu.

GALERIA:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp