Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Chełm

Gospodarka łowiecka jako element zrównoważonego łowiectwa

Gospodarka łowiecka prowadzona przez dzierżawców obwodów łowieckich jest elementem zrównoważonego łowiectwa – czyli użytkowania gatunków łownych oraz ich siedlisk w taki sposób i z taką intensywnością, żeby nie prowadziło do zmniejszenia różnorodności biologicznej w długim okresie.

Przedmiotem gospodarki łowieckiej nie jest poszczególny osobnik, ale cała populacja danego gatunku zwierzyny. Oparta jest ona o wielkoobszarowe rejony hodowlane, wieloletnie łowieckie plany hodowlane i roczne plany łowieckie opracowane dla poszczególnych obwodów łowieckich.  Zrównoważone łowiectwo przyczynia się do ochrony populacji dzikich zwierząt oraz ich siedlisk, przynosząc korzyści całemu społeczeństwu. Poniżej przykłady podejmowanych działań:

  • zabezpieczenie siana do zimowego dokarmiania zwierzyny płowej: KŁ Pogoń,
  • remont urządzeń łowieckich po burzy: KŁ nr 48 Ponowa,
  • grodzenie upraw – polityka odstraszania i zabezpieczania atrakcyjnych upraw: KŁ nr 48 Ponowa.
  • efekty zabiegów hodowlanych – montowania koszy lęgowych: KŁ nr 22 ChTPM.

GALERIA:

Udostępnij
Twitter
WhatsApp

Aplikacja mobilna

Nasza aplikacja to doskonały towarzysz każdego miłośnika łowiectwa, który pragnie pozostać na bieżąco z najnowszymi treściami związanych stron.

Bądź na bieżąco z newsami 📱